Preferencje użytkownika i systemowe w DaVinci

Preferencje programu DaVinci Resolve pozwalają skonfigurować środowisko.

Preferences (Preferencje)
🟨🟨🟨🟨🟨

Gdy otworzysz projekt, masz możliwość dostosowania preferencji (Preferences) systemowych (System) i użytkownika (User), które regulują instalację programu DaVinci Resolve na stacji roboczej, a także Ustawienia projektu (Project Settings) regulujące aktualnie otwarty projekt. Gdy po raz pierwszy instalujesz DaVinci Resolve, najważniejsze z tych ustawień są wybierane za pomocą pytań instalatora. Jeśli jednak otwierasz DaVinci Resolve po raz pierwszy, powinieneś sprawdzić te ustawienia, aby upewnić się, że są optymalne dla Twojego systemu.

Strona: cd-9/3981

Indywidualne preferencje i ustawienia na podstawie logowania

Od wersji DaVinci Resolve 16 istnieją indywidualne preferencje i ustawienia dla każdego konta logowania na danym komputerze. Oznacza to, że wielu artystów może mieć swój własny login, a DaVinci Resolve będzie utrzymywać oddzielne układy przestrzeni roboczej i stany preferencji dla każdego artysty, w zależności od tego, kto jest zalogowany.

Okno Preferencje (Preferences), podzielone na panele Preferencje systemowe (System) i Preferencje użytkownika (User), pozwala skonfigurować ogólne środowisko stacji roboczej DaVinci, wybierając sprzęt, który ma być używany z programem DaVinci Resolve, oraz ustawienia interfejsu użytkownika (UI), które są preferowane podczas pracy.

0010-interface-preferences-and-project-settings

Poniżej znajduje się krótki przegląd najważniejszych preferencji systemowych i użytkownika wraz ze wskazówkami dotyczącymi pierwszych ustawień, które należy dostosować podczas pierwszej konfiguracji programu DaVinci Resolve na stacji roboczej. Jednakże, aby uzyskać pełny przegląd i więcej informacji, zobacz Rozdział 4, "Preferencje systemowe i Preferencje użytkownika."

Preferences System (Preferencje systemowe)

Preferencje systemowe pozwalają skonfigurować sprzęt, z którym współpracuje DaVinci Resolve. Jeśli masz system, który nie zmienia się zbyt często, to możesz rzadko korzystać z okna Preferencje. Z drugiej strony, jeśli pracujesz z mobilnym systemem ze zmieniającymi się interfejsami wideo, panelami sterowania i woluminami scratch, to możesz częściej korzystać z tego okna.

Strona: 10/3981

UWAGA: Za każdym razem, gdy zmieniasz pewne podstawowe ustawienia systemowe w Preferencjach, może być konieczne zamknięcie i ponowne uruchomienie programu DaVinci Resolve, aby te zmiany zaczęły obowiązywać.

Memory and GPU (Konfiguracja sprzętu)

Umożliwia wybór różnych opcji regulujących sposób wykorzystania jednostek GPU podłączonych do komputera oraz sposób konfiguracji podglądu na różnych stronach. Ten panel zawiera także przegląd, w celach referencyjnych, wszystkich charakterystyk sprzętu i komputera, które są istotne dla płynnego działania programu DaVinci Resolve, w tym listę zainstalowanych układów GPU.

Media Storage (Nośniki z mediami)

Jest to lista, w ramach której definiuje się dysk magazynujący używany przez system. Pierwszy wolumen na tej liście jest miejscem, w którym przechowywane są zdjęcia z galerii i pliki pamięci podręcznej, dlatego należy wybrać najszybszy podłączony wolumen pamięci masowej.

Video and Audio I/O (Wejścia/Wyjścia Wideo i Audio)

Preferencje w tym panelu pozwalają wybrać interfejsy wideo i audio, które chcesz, aby DaVinci Resolve używał na twojej stacji roboczej. Jeśli masz wiele interfejsów I/O Blackmagic Design podłączonych do komputera, możesz wybrać jeden z nich do monitorowania wyjścia wideo, a drugi do Resolve Live, funkcji, która pozwala oceniać wyjście z kamery podczas kręcenia, jako część przepływu pracy na planie.

Control Panels (Sprzętowe panele sterownicze)

Umożliwia wybranie i skonfigurowanie (w razie potrzeby) panelu sterowania, który jest podłączony w celu użycia np.: podczas gradacji w programie DaVinci Resolve.

Preferences User (Preferencje użytkownika)

Preferencje użytkownika określają konfigurację interfejsu użytkownika w programie DaVinci Resolve, umożliwiając dostosowanie go do własnych potrzeb.

UI Settings (Ustawienia UI-Interfejsu Użytkownika)

Menu rozwijane Language (Język) u góry pozwala określić język, w jakim wyświetlany jest interfejs użytkownika DaVinci Resolve. DaVinci Resolve obsługuje obecnie język angielski, chiński, japoński i hiszpański. Dodatkowe pola wyboru pozwalają wybrać opcje dotyczące tego, który projekt ma być otwierany podczas uruchamiania oraz jak skonfigurować panele podglądu Viewers, które pojawiają się na każdej stronie DaVinci Resolve.

Project Save and Load (Zapisywanie i wczytywanie projektu)

Ten panel zawiera wszystkie ważne elementy sterujące automatycznym zapisem, w tym opcję Live Save, która umożliwia Resolve przyrostowe zapisywanie zmian w trakcie pracy.

Editing (Montaż)

Liczne elementy sterujące na tym panelu pozwalają dostosować sposób montażu na stronie Edit, w tym ustawienia domyślne używane podczas tworzenia nowych linii czasu oraz ustawienia ogólne, które regulują standardowe czasy trwania efektów i zachowania przycinania.

Strona: 11/3981

Color (Gradacja kolorystyczna)

Te elementy sterujące pozwalają dostosować sposób gradacji kolorystycznej na stronie kolorysty Color Page, dzięki opcjom sterującym wyświetlaniem zakresu wideo, wyglądem nakładek interfejsu użytkownika i innymi funkcjami związanymi z kolorem.

Keyboard Mapping (Mapowanie klawiatury)

Ten panel zawiera wszystkie elementy sterujące, które są potrzebne do wyszukiwania i dostosowywania skrótów klawiaturowych używanych dla różnych poleceń w programie DaVinci Resolve.

Strona: 12 cdn/3981