Część 1 - Interfejs DaVinci Resolve

0006-intro-interface-chapter-1-title

Rozdział 1 - Wprowadzenie do DaVinci Resolve
🟨🟨🟨🟨🟨

Strona: 6/3981

DaVinci Resolve integruje montaż (editing), komponowanie(compositing) i animację (motion graphics), korekcję kolorów (color correction), nagrywanie i miksowanie dźwięku oraz wykańczanie w jednej, łatwej do opanowania aplikacji. Narzędzia do edycji, kompozycji, gradacji i audio, które można znaleźć w DaVinci Resolve, powinny być natychmiast rozpoznawalne dla doświadczonych artystów, którzy korzystali z innych aplikacji, ale są one również przystępne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z postprodukcją.

Dodatkowo, narzędzia dedykowane do pracy na planie filmowym integrują takie zadania, jak powielanie nośników, organizacja ujęć i metadanych oraz zarządzanie wyglądem na planie filmowym w kompletny zestaw narzędzi, który pozwala płynnie przejść od pozyskania oryginalnych nośników z kamery w terenie do organizacji i wykorzystania tych nośników w różnorodnych zastosowaniach przepływów pracy w postprodukcji, których sercem jest DaVinci Resolve. W szczególności, ścisła integracja w DaVinci Resolve oznacza, że można swobodnie przechodzić od jednego zadania do następnego w obiegu pracy projektu jak np. tworzenie kopii zapasowych i porządkowanie mediów przed rozpoczęciem edycji, a także przełączanie się, aby dodać szybką kompozycję lub skorygować kolorystykę klipów wewnątrz strony edycji, a następnie wrócić do cięcia, z odrobiną miksowania, aby upewnić się, że wszystko wygląda dobrze, a wszystko to bez konieczności eksportowania projektów lub uruchamiania innych aplikacji. Możesz pójść jeszcze dalej, korzystając z funkcji współpracy w programie DaVinci Resolve, aby umożliwić wielu artystom, na przykład montażystom, kolorystom i asystentom, jednoczesną pracę na tej samej osi czasu, co zapewnia najwyższy poziom zintegrowanego przepływu pracy.

Oczywiście żaden profesjonalista zajmujący się postprodukcją nie pracuje w próżni, a DaVinci Resolve ułatwia współpracę z innymi programami, importując projekty i eksportując je. Wymianę formatów i renderowanych lub zarządzanych mediów między aplikacjami takimi jak Final Cut Pro X firmy Apple, Premiere Pro firmy Adobe, Media Composer i Pro Tools firmy Avid, Flame Premium firmy Autodesk i wieloma innymi aplikacjami dzięki solidnej obsłudze przepływów pracy importu i eksportu XML, AAF i EDL.

W tym rozdziale przedstawiono interfejs użytkownika (UI) programu DaVinci Resolve, wyjaśniając, gdzie można znaleźć każdą grupę funkcji oraz jak skoncentrowane i ściśle zintegrowane strony Media, Edycja, Fusion, Color, Fairlight i Deliver współpracują ze sobą, pozwalając na realizację niemal każdego przepływu pracy postprodukcyjnej, jaki można sobie wyobrazić. Po tej krótkiej wycieczce dalsza część tego podręcznika zawiera znacznie bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania projektami, preferencji, ustawień projektu i innych tematów przydatnych przy rozpoczynaniu pracy.

Strona: 7/3981

Rozdział: 1 - Spis treści

     
  Menedżer Projektu ► 15 Motion Graphics i efekty wizualne w DaVinci Resolve ► 31
  Preferencje i ustawienia projektu ► 15 ╞ VFX Connect ► 31
  ╔ Indywidualne preferencje i ustawienia na podstawie logowania ► 16 Strona Fusion ► 32
  ╠ Preferencje ► 16 ╔ Obszar roboczy ► 33
  ╠ Preferencje systemowe ► 16 ╠ Panel wideo (Viewer) ► 33
  ╠ Preferencje użytkownika ► 17 ╠ Pasek narzędzi ► 34
  ╚ Ustawienia projektu ► 18 ╠ Biblioteka efektów ► 34
  Przełączanie między stronami ► 19 ╠ Edytor węzłów ► 34
  ╔ Minimalizacja paska strony Resolve ► 19 ╠ Inspektor ► 35
  ╠ Przełączanie stron za pomocą skrótów klawiaturowych ► 19 ╚ Miniaturki osi czasu ► 36
  ╠ Ukryj strony, których nie używasz ► 19 Media Pool ► 36
  ╚ Całkowite ukrywanie nawigacji po stronach ► 19  
  Strona mediów - Media Page ► 20 ╔ Pasek stanu ► 37
  ╔ Przeglądarka Media Storage ► 20 ╚ Konsola ► 37
  ╠ Panel wideo (Viewer) ► 21 Strona kolorów - Color Page ► 37
  ╠ Media Pool ► 22 ╔ Panel wideo (Viewer) ► 38
  ╠ Edytor metadanych ► 22 ╠ Galeria ► 39
  ╚ Panel audio ► 23 ╠ Edytor węzłów ► 39
  Strona cięcia - Cut Page► 23 ╠ Oś czasu ► 40
  ╔ Media Pool ► 24 ╠ Palety po lewej stronie ► 40
  ╠ Panel wideo (Viewer) ► 25 ╠ Palety środkowe ► 41
  ╠ Audio Meter ► 25 ╚ Edytor klatek kluczowych ► 41
  ╚ Oś czasu ► 26 Strona Fairlight ► 42
  Strona montażu - Edit Page ► 27 ╔ Oś czasu audio ► 42
  ╔ Media Pool ► 27 ╚ Pasek narzędzi ► 44
  ╠ Przeglądanie biblioteki efektów ► 28 Mikser ► 44
  ╠ Indeks edycji ► 28 ╞ Dedykowane sterowanie paskami kanałów ► 44
  ╠ Odtwarzacze Źródła/Offline i Osi czasu ► 29 Panel Monitorujący ► 46
  ╠ Inspektor ► 30 ╞ Pływające okno Timecode ► 47
  ╠ Pasek narzędzi ► 30 Strona dostarczania - Delivery Page ► 47
  ╠ Oś czasu ► 30 ╔ Lista ustawień renderowania ► 47
  ╚ Pływające okno Timecode ► 31 ╠ Oś czasu strony dostarczania ► 48
    ╠ Panel wideo (Viewer) ► 49
    ╚ Kolejka renderowania ► 49
     

Strona: 8/3981