NLE DaVinci

DaVinci Resolve to program NLE (Non-linear editing), czyli do edycji nieliniowej. 

 • [0021-25] Strona szczegółowego montażu

  Edit Page - Strona montażysty

  Edit Page (Strona montażysty)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Edit Page jest stroną dla montażysty umożliwiająca szczegółowy montaż.

 • [0027-32] Strona kompozycji

  The Fusion Page - Strona kompozycji

  The Fusion Page (Strona kompozycji)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Strona Fusion ma docelowo stanowić kompletną integrację z Blackmagic Design Fusion, potężną aplikacją do compositingu 2D i 3D.

 • [0033-37] Strona kolorysty

  Strona kolorysty Color Page

  The Color Page (Strona kolorysty)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Strona Color jest miejscem, w którym dokonuje się korekcji kolorów, i gradacji kolorystycznej filmu. Znajdują się na niej wszystkie elementy sterujące, które umożliwiają manipulowanie kolorem

 • [0014-17] Strona zarządzania multimediami

  Media Page

  Media Page (Strona zarządzania mediami)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Strona Media to podstawowy interfejs do importowania plików multimedialnych, zarządzania mediami i organizowania klipów w DaVinci Resolve.

 • [0037-43] Strona masteringu

  Strona masteringu - Fairlight Page

  The Fairlight Page (Strona masteringu)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Strona Fairlight jest zoptymalizowana pod kątem ścieżek audio Twojego projektu, z rozszerzonym mikserem i niestandardowymi kontrolkami monitorowania.

 • [0043-45] Strona dostarczania

  Strona dostarczania - Deliver Page

  The Deliver Page (Strona dostarczania)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Strona Dostarczanie umożliwia ustawienie w kolejce serii pojedynczych zadań, z których każde może mieć inne ustawienia lub być skonfigurowane do renderowania różnych części osi czasu.

 • [0017-21] Strona szybkiego montażu

  Cut Page (Strona szybkiego montażu)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Strona szybkiego montażu jest skoncentrowanym środowiskiem do szybkiej edycji.

 • [0009] Menedżer projektów

  Menedżer projektu w DaVinci Resolve

  Project Manager (Menedżer Projektu)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Jak dla większości użytkowników, Menedżer projektu (Project Manager) jest pierwszym oknem, które zobaczysz po otwarciu DaVinci Resolve. Project Manager to scentralizowany interfejs do zarządzania wszystkimi projektami należącymi do aktualnie zalogowanego użytkownika, którego nazwa pojawia się w prawym górnym rogu na pasku tytułu projektu.

 • [0006-8] Rozdział 1: Wprowadzenie do DaVinci Resolve

  Menedżer projektu w DaVinci Resolve

  Wprowadzenie do DaVinci Resolve
  🟨🟨🟨🟨🟨

  DaVinci Resolve integruje montaż (editing), kompozycję(compositing), animację (motion graphics), korekcję kolorów (color correction), nagrywanie i miksowanie dźwięku oraz wykańczanie w jednej, łatwej do opanowania aplikacji.

 • [0013-14] Przełączanie miedzy stronami

  Przełączanie między stronami
  🟨🟨🟨🟨🟨

  DaVinci Resolve jest podzielony na siedem głównych stron funkcjonalności, z których każda ułatwia inną specjalizację typowego przepływu pracy postprodukcyjnej, a każda z nich może być dostępna za pomocą przycisków na samym dole interfejsu DaVinci Resolve.

 • [0026-27] Animacja i efekty wizualne

  Motion Graphics i efekty wizualne

  Motion Graphics i efekty wizualne
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Po wyjęciu z pudełka DaVinci Resolve ma mnóstwo efektów, zarówno na stronie szczegółowego montażu Edit, jak i stronie kolorysty Color, służących do tworzenia tytułów, przekształcania i animowania klipów, komponowania i tworzenia efektów.

 • [0001-5] Referencyjny podręcznik DaVinci Resolve

  Logo DaVinci Resolve

  Referencyjny podręcznik DaVinci Resolve
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Poznaj DaVinci Resolve z polskim tłumaczeniem referencyjnego podręcznika.

 • Panele

  Panele w DaVinci Resolve

  DaVinci jest podzielony na siedem odrębnych stron Pages, które z kolei są zorganizowane w funkcyjne panele. Tutaj znajdziesz szczegółowe opisy paneli i ich funkcjonalność na poszczególnych stronach: Media, Cut, Edit, Fusion, Color, Fairlight i Deliver. 

 • [0009-12] Preferencje systemowe i użytkownika

  Preferencje użytkownika i systemowe w DaVinci

  Preferences (Preferencje)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Od wersji DaVinci Resolve 16 istnieją indywidualne preferencje i ustawienia dla każdego konta logowania na danym komputerze. Oznacza to, że wielu artystów może mieć swój własny login, a DaVinci Resolve będzie utrzymywać oddzielne układy przestrzeni roboczej

 • [0012-13] Ustawienia projektu

  Ustawienia projektu w DaVinci Resolve

  Project Settings (Ustawienia projektu)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Od wersji DaVinci Resolve 16 istnieją indywidualne preferencje i ustawienia dla każdego konta logowania na danym komputerze. Oznacza to, że wielu artystów może mieć swój własny login, a DaVinci Resolve będzie utrzymywać oddzielne układy przestrzeni roboczej