Interface

API to skrót od Application Programming Interface, który jest pośrednikiem oprogramowania, który pozwala dwóm aplikacjom komunikować się ze sobą. DaVinci Resolve to tak naprawdę kilka aplikacji i funkcjonalności połączonych jednym interfeisem

 • [0027-32] Strona kompozycji

  The Fusion Page - Strona kompozycji

  The Fusion Page (Strona kompozycji)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Strona Fusion ma docelowo stanowić kompletną integrację z Blackmagic Design Fusion, potężną aplikacją do compositingu 2D i 3D.

 • [0006-8] Rozdział 1: Wprowadzenie do DaVinci Resolve

  Menedżer projektu w DaVinci Resolve

  Wprowadzenie do DaVinci Resolve
  🟨🟨🟨🟨🟨

  DaVinci Resolve integruje montaż (editing), kompozycję(compositing), animację (motion graphics), korekcję kolorów (color correction), nagrywanie i miksowanie dźwięku oraz wykańczanie w jednej, łatwej do opanowania aplikacji.

 • [0009] Menedżer projektów

  Menedżer projektu w DaVinci Resolve

  Project Manager (Menedżer Projektu)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Jak dla większości użytkowników, Menedżer projektu (Project Manager) jest pierwszym oknem, które zobaczysz po otwarciu DaVinci Resolve. Project Manager to scentralizowany interfejs do zarządzania wszystkimi projektami należącymi do aktualnie zalogowanego użytkownika, którego nazwa pojawia się w prawym górnym rogu na pasku tytułu projektu.

 • [0021-25] Strona szczegółowego montażu

  Edit Page - Strona montażysty

  Edit Page (Strona montażysty)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Edit Page jest stroną dla montażysty umożliwiająca szczegółowy montaż.

 • [0026-27] Animacja i efekty wizualne

  Motion Graphics i efekty wizualne

  Motion Graphics i efekty wizualne
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Po wyjęciu z pudełka DaVinci Resolve ma mnóstwo efektów, zarówno na stronie szczegółowego montażu Edit, jak i stronie kolorysty Color, służących do tworzenia tytułów, przekształcania i animowania klipów, komponowania i tworzenia efektów.

 • [0033-37] Strona kolorysty

  Strona kolorysty Color Page

  The Color Page (Strona kolorysty)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Strona Color jest miejscem, w którym dokonuje się korekcji kolorów, i gradacji kolorystycznej filmu. Znajdują się na niej wszystkie elementy sterujące, które umożliwiają manipulowanie kolorem

 • [0037-43] Strona masteringu

  Strona masteringu - Fairlight Page

  The Fairlight Page (Strona masteringu)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Strona Fairlight jest zoptymalizowana pod kątem ścieżek audio Twojego projektu, z rozszerzonym mikserem i niestandardowymi kontrolkami monitorowania.

 • [0043-45] Strona dostarczania

  Strona dostarczania - Deliver Page

  The Deliver Page (Strona dostarczania)
  🟨🟨🟨🟨🟨

  Strona Dostarczanie umożliwia ustawienie w kolejce serii pojedynczych zadań, z których każde może mieć inne ustawienia lub być skonfigurowane do renderowania różnych części osi czasu.